DrCaptcha

آسان برای انسان | سخت برای ربات ها


اولین سیستم تولید کپچای هوشمند بومی

روش کار

آسان برای انسان | سخت برای بات ها

@DrCaptcha

drcaptcha.ir@gmail.com

WhatsApp chat مکالمه از طریق WhatsApp