درباره ما


Drcaptcha اولین سیستم تولید کپچای هوشمند بومی می باشد و همچنین یک سرویس رایگان برای تولید کد کپچا می باشد که کاربر می تواند به تعداد نامحدودی سایت به پنل مدیریتی drcaptcha اضافه کند و کد کپچا مربوط به هر سایت را دریافت کند.


Drcaptcha یک راه حل امنیتی موثر است، که سایت های شما را در مقابل اسپم ها محافظت میکند و اجازه میدهد افراد واقعی وارد وب سایت شوند همچنین سرویسی برای تشخیص انسان از ربات در فضای اینترنت است که معمولا در فرم های ثبت نام یا بخش نظرات بکار گرفته می شود.

آسان برای انسان | سخت برای بات ها

@DrCaptcha

drcaptcha.ir@gmail.com

WhatsApp chat مکالمه از طریق WhatsApp